Ønsker du å gjøre noe mer ut av treningen med laget ditt, eller for utøverne dine? Vi kan hjelpe deg!

Kompetanse
Sporty Trening har, med bakgrunn i utdanning, jobberfaring og egen erfaring, bygd opp god kompetanse blant annet på basistrening, styrketrening, kondisjonstrening, og treningsplanlegging. I de tilfeller idrettslaget ønsker å styrke sin kompetanse på den faglige delen av grunntreningen, kan Sporty Trening tilby ulike løsninger.

Vi garanterer god kvalitet på alle timer, og ønsker ikke at gruppene skal være større en beskrevet, for at vi skal kunne følge opp deltagerne best mulig.


Priser pr 01.01.21 for fast avtale (ikke mva-pliktig foretak)                                                                                         

  • 55 min økt, 10-20 deltagere kr. 1200,- pr. økt*
  • 55 min økt, 5-9 deltakere kr. 1000,- pr. økt*
  • 55 min økt, uten fast avtale/ Drop in kr. 1500,- pr økt

*Man booker et skolesemester, en periode, eller et visst antall økter av gangen (minimum 5 økter).

 

  • Utarbeide program for en gruppe uten gjennomkjøring kr. 1000,-

 

  • Utarbeide program for gruppe + gjennomkjøring 1 gang med instruktør kr. 2000,-.
    For grupper med mer enn 20 deltakere kommer et tillegg på kr. 800,- for ekstra instruktør.

 

  • Fornyelse av program kr. 800,-


Betaling: Idrettslaget faktureres per semester ved oppstart ved faste timer. Enkelttimer faktureres per gang. Idrettslaget kan selv velge om deltagerne skal betale egenandel for deltagelsen. Dette må idrettslaget organisere på egenhånd.

Eksempel på treningstimer vi kan tilby (fra 13 år):
Basistime, idrettsspesifikk for en gruppe i våre lokaler inne (maks 20 deltagere) eller i Drivhuset.
Det jobbes med generell styrke, kondisjon, koordinasjon, sosialt samspill, mobilitet, og bevegelighet, via ulike former for stasjonstrening. Inkluderer idrettsspesifikke øvelser.

Dersom idrettslaget kan tenke seg å benytte seg av Sporty Trening sine tjenester, evt har andre spørsmål, så ta kontakt.

Guro Kristine Raastad
Daglig leder og personlig trener
guro@sportytrening.no
tel: 90886683