Medlemskap

 • Ordinær Gruppetrening u/ egentrening: kr. 469,-*
 • Ordinær Gruppetrening m/ egentrening: kr. 509,-*
 • Honnør Gruppetrening (pensjonist/ trygdet/ AKTIV): kr. 419,-*
 • Ungdom Gruppetrening (13-19 år) : kr. 419,-**
 • Ungdom og Honnør Gruppetrening m/ egentrening: kr. 459,- ** (18 års aldersgrense)
 • Kun egentrening (18 års aldersgrense): kr. 250,-*

Prisen er pr.måned.

*Administrasjonsgebyr kr. 199,- tilkommer ved nyinnmelding/ ved 1.gangs kjøp av medlemskap. Har du vært medlem tidligere, betaler du kun kr. 99,- i adm.gebyr.

Ved innmelding betaler man for administrasjonsgebyr, resterende dager av måneden man er i, pluss resterende tid frem til neste kvartalsfaktura skal ut. Deretter kommer kvartalsvise fakturaer forskuddsvis. Du binder deg til medlemskapet det kvartalet du er i/ har betalt for, om ikke annet er avtalt på forhånd. Oppsigelse for kommende kvartal må foreligge skriftlig innen den 10. i siste måned i inneværende kvartal.

** Ikke adm.gebyr ved kjøp av ungdomsmedlemskap. Medlemskap eller bruk av klippekort gjelder fra den dagen man fyller 13 år, til den dagen man fyller 20 år.

Bli medlem idag!

Klippekort

 • 10 klipp: kr. 1.300,-
 • 20 klipp: kr. 2.400,-
 • 10 klipp ungdom 13-19 år: kr. 999,-

OBS: Tapt klippekort erstattes ikke!

Klippekort er gyldig 6 mnd etter første registrerte trening.

Egentrening i ferietid?

 • 1 drop-in kr. 150
 • 1 uke kr. 200,- (7 dager sammenhengende) 
 • 1 mnd kr. 300,- (gjelder fra/til dato sammenhengende i perioden fra 20.6 til 20.8)

Gjelder i følgende perioder:
Vinterferien: lørdag uke 7 til søndag uke 8
Påsken: fra palmesøndag til 2. påskedag
Sommerferien: 20. juni til 20. august
Høstferien: fra lørdag uke 39 t.o.m. søndag uke 40
Julen: fra 23. desember t.o.m. 1. januar.

Treningen kjøpes fra dato til dato innen de gitte perioder. Ta kontakt med oss via kontaktskjema, eller send e-post til post@sportytrening.no