Medlemskap

 • Ordinær Gruppetrening u/ egentrening: kr. 469,-*
 • Ordinær Gruppetrening m/ egentrening: kr. 509,-*
 • Honnør Gruppetrening (pensjonist/ student/ trygdet/ AKTIV): kr. 419,-*
 • Ungdom Gruppetrening (13-19 år) : kr. 419,-**
 • Ungdom og Honnør Gruppetrening m/ egentrening: kr. 459,- ** (18 års aldersgrense)
 • Kun egentrening (18 års aldersgrense): kr. 250,-*

Prisen er pr.måned.

*Administrasjonsgebyr kr. 199,- tilkommer ved nyinnmelding/ ved 1.gangs kjøp av medlemskap. Har du vært medlem tidligere, og melder deg inn igjen innen 3 mnd etter avsluttet medlemskap, betaler du kun kr. 99,- i adm.gebyr.

Ved innmelding betaler man for administrasjonsgebyr, resterende dager av måneden man er i, pluss resterende tid frem til neste kvartalsfaktura skal ut. Deretter kommer kvartalsvise fakturaer forskuddsvis. Du binder deg til medlemskapet det kvartalet du er i/ har betalt for, om ikke annet er avtalt på forhånd. Oppsigelse for kommende kvartal må foreligge skriftlig innen den 10. i siste måned i inneværende kvartal.

** Ikke adm.gebyr ved kjøp av ungdomsmedlemskap.

 

Bli medlem idag!

 

Klippekort

 • 10 klipp: kr. 1.300,-
 • 20 klipp: kr. 2.400,-
 • 10 klipp ungdom 13-19 år: kr. 999,-

OBS: Tapt klippekort erstattes ikke!

Klippekort er gyldig 6 mnd etter første registrerte trening.

 

Personlig trener

PT Ordinær (1 til 1)
 • Enkeltime:                            800,-
 • 5 klipp:                               3.600,-
 • 10 klipp:                             7.000,-
 • 20 klipp:                           13.000,-
 • 30 klipp:                           18.000,-

PT Ordinær Duo (2 personer som vil trene sammen)

 • Enkeltime:                           1.200,-
 • 5 klipp:                                5.400,-
 • 10 klipp:                            10.300,-
 
AKTIV PT-timer (á 45 min)
 • Enkeltime:                            500,-
 • 5 klipp:                               2.250,-
 • 10 klipp:                             4.500,-
AKTIV PT-gruppe med 4 deltakere, kr. 125,- pr pers pr økt á 45 min. Påmelding senest 24 timer i forkant.
Økta er stasjonsbasert, hvor det er gitte øvelser, og hver enkelt jobber i sitt eget tempo. AKTIV-instruktør veileder og rettleder hver enkelt underveis. Ta kontakt hvis du ønsker å delta i en slik gruppe.
 
PT Ungdom (1 til 1)
 • Enkeltime:                            600,-
 • 5 klipp:                               2.700,-
 • 10 klipp:                             5.400,-

PT Ungdom Duo (2 personer som vil trene sammen)

 • Enkeltime:                             900,-
 • 5 klipp:                                4.050,-
 • 10 klipp:                              8.100,-

 

Egentrening i ferietid?

 • 1 uke (7 dager sammenhengende) kr. 150,-
 • 1 mnd (fra/til dato sammenhengende) kr. 300,- (gjelder kun sommeren)

Gjelder i følgende perioder: 
Vinterferien: lørdag uke 7 el. 8 t.o.m.søndag uke 8 el. 9
Påsken: fra palmesøndag til 2. påskedag
Sommerferien: 20. juni til 20. august
Høstferien: fra lørdag uke 39 t.o.m. søndag uke 40
Julen: fra 23. desember til 1. januar.

Treningen kjøpes fra dato til dato innen de gitte perioder. Ta kontakt med oss via kontaktskjema, eller send e-post til post@sportytrening.no