Timeplan

Gå inn på timeplanen, og trykk på ønsket time. Da ser du hvor mange ledige plasser det er på timen.

  • Legg inn FULLT navn og telefonnr, huk av i firkanten at du ikke er en robot og trykk på knappen "REGISTRER". Da KAN du få opp en bildekode der du må verifisere at du ikke er en robot. Når det er gjort, trykk MELD PÅ. Får du ikke noe bilder trykker du bare REGISTRER. Da får du opp på skjermen at du er registert. MERK: KUN ET NAVN PR PÅMELDING!!! 
  • Hvis det er fullt, så må du gå inn og sjekke nærmere tidspunkt for oppstart av timen om noen har meldt seg av. Med en gang det er ledige plasser, kan du melde deg på.

  • Hvis du ønsker å melde deg av, så går du inn på timeplanen og ønsket time, og trykker på knappen "meld av". Du må fylle ut telefonnr. ditt, og så får du beskjed om at du er meldt av timen.

    MERK: Viktig at alle fortsetter å melde seg av, helst innen 3 timer før timens oppstart! Dette for å unngå at noen melder seg på, ikke dukker opp, og dermed tar plassen til noen andre.

  • Vi ønsker at du melder deg på senest 3 timer før oppstart av ettermiddagstimer, og innen kvelden før kl. 21.00 for formiddagstimer. Dette er for at vi i størst mulig grad skal få planlagt en god time for deg og de andre som trener hos oss.

  • Ta alltid med medlemskortet eller klippekortet ditt. Dette skal du uoppfordret vise til instruktøren når du kommer til timen.
  • Ta med rene sko til treningen inne i Sportyrommet. Det holder ikke å bare tørke av uteskoene. Småstein som sitter under skoene ødelegger gulvet og utstyret vi har inne. I tillegg er det ikke hyggelig for andre å legge seg på en møkkete matte. Håper på forståelse for dette